Asrevisie caravan

Handige Links

Aanbiedingen

Evenementen

Caravan mover workshop

Lees verder

maart 16, 2018  Naar  februari 16, 2018
Pijnacker
Asrevisie caravan

Veerwerking 
Het veren van een as van de caravan is van essentieel belang. De twee meest voorkomende vormen van vering zijn de zogenaamde staaltorsievering en de rubbervering. 

Rubberveren
Bij rubbervering bestaat het aslichaam uit twee holle assen, welke in elkaar zijn aangebracht. In de ruimte tussen deze assen worden al naar gelang de vorm, drie...

Veerwerking 
Het veren van een as van de caravan is van essentieel belang. De twee meest voorkomende vormen van vering zijn de zogenaamde staaltorsievering en de rubbervering. 

Rubberveren
Bij rubbervering bestaat het aslichaam uit twee holle assen, welke in elkaar zijn aangebracht. In de ruimte tussen deze assen worden al naar gelang de vorm, drie (alko) of vier (Peitz) rubber strengen geperst.
Alko gebruikt een onregelmatige holle zeshoekige as, met daarin een drievormige pijp die is verbonden met de wieldraagarm. De drie rubber strengen vormen het veersysteem. De drievormige pijp met de rubber stengen worden in de holle as geperst. De rubbergeveerde as heeft een progressieve veerwerking, hetgeen betekend dat naarmate de as meer belast wordt de vering stugger wordt. 
Peitz / Bpw gebruikt een vierkante holle as met een vierkante binnenpijp, die is verbonden met de wieldraagarm. De binnenpijp wordt met vier rubber strengen in geperst in de holle as. 
De Knott as is een rubbergeveerde as, waarbij het rubber is ingevulcaniseerd in een buiten- en een binnenbuis. De binnenbuis is verbonden met de wieldraagarm. Het geheel wordt opgesloten in de as.
De binnenste pijp /buis is met de wieldraagarm verbonden en de holle as is verbonden aan het chassis van de caravan. Bij het inveren van het wiel zal de binnenste pijp /buis verdraaien ten opzichte van de holle as. Dit verdraaien is alleen mogelijk door de rubber strengen te vervormen. Hierdoor ontstaat de veerwerking. Bij verandering van de wieldraagarmen zullen de rubbers vervormen, waardoor veerwerking ontstaat. Rubbervering heeft een progressieve veerwerking, hetgeen betekent dat naarmate de belasting groter wordt de veerwerking stugger wordt. Over het algemeen geeft dit een beter weg- en rijgedrag.
Het draagvermogen van dergelijke assen wordt bepaald door de soort en lengte van de rubber strengen. De totale veerweg van een rubber geveerde as bedraagt tussen de 8 en 15 cm, afhankelijk van het toegepaste systeem en de lengte van de draagarmen. (De veerweg is de afstand die de as aflegt van onbeladen naar vol beladen). Wanneer de caravan onbeladen is wijzen de draagarmen schuin omlaag. Treffen we een caravan aan waarvan de draagarmen schuin omhoog wijzen (door de stand horizontaal) kan dit duiden op niet goedwerkende draagveren of een overbeladen voertuig. Sommige asconstructies zijn zodanig dat de stand van de draagarmen reeds horizontaal is. Dit zijn vaak de caravan die een laag chassis hebben en veelal passen in een normale garage. (caravans met een hefdak, zoals de Kip Kompact) Sommige caravanfabrikanten en onderstelbouwers realiseren bij nieuwe caravans meer stahoogte door de laadvloer te verlagen. Dit gebeurt door de as niet onder maar in het chassis te verwerken en de as enigszins te kantelen, zodat de stand van de draagarmen in de leegsituatie reeds horizontaal staat. Houd hier dus rekening mee! Bij een Delta as is dit vaak het geval. 
Rubbergeveerde assen hebben een progressieve veerwerking, dit betekent naarmate de belasting (aslast) toeneemt de veerwerking stugger wordt. 
Naarmate het voertuig zwaarder wordt belast, verandert de stand van de draagarmen. Bij een zwaardere belasting zakken deze in horizontale richting. Wanneer de draagarm in ongeladen toestand schuin omhoog wijst, duidt dit over het algemeen dus op een ‘doorgezakte vering’. Door de constante belasting en het verouderen van de rubberen strenger wordt de veerwerking steeds minder. Na 6 tot 8 jaar is het geen luxe om het veersysteem te vernieuwen (foto inpersen van nieuwe asrubbers). Wanneer hier langdurig mee doorgereden wordt, veroorzaakt dit mogelijk scheuren in de bovenbouw, chassis delen of asbevestiging.

Controle: 
Het is raadzaam in deze situatie ook de vrije ruimte van de wielen in de wielkasten te bekijken. Door weging kan eventuele overbelading worden vastgesteld. Wanneer wegen niet mogelijk of overbelading niet het geval is, dienen we de toestand van de vering te beoordelen. Daarbij kunnen de volgende punten een aanwijzing zijn: De veerweg bedraagt beduidend minder dan 8 cm. Dit is te constateren door tijdens het opkrikken van de as, te meten over welke afstand het wiel naar beneden zakt. Is deze afstand gering dan zal het rubber in de as mogelijk zijn vervormd of verhard. De rubber strengen komen over een afstand van 2 cm of meer uit het aslichaam. In geval van een vierkante as, kan gelet worden op de stand van de binnenste as ten opzichte van de buitenste as. Van het binnenste vierkant wijst hoek naar boven. Wanneer de bovenzijde van de binnenste as in contact komt met de binnenzijde van de buitenste as, duidt dit vaak op een versleten rubbervering.

Belangrijk

Bij controle van het rubberveersysteem zullen we steeds moeten uitgaan van een maximum beladen of overbeladen caravan, immers een lege caravan geeft weinig veerwerking. Meten is weten ! Laat beoordeling en afkeuring afhangen van meerdere geconstateerde factoren. 

Let op voor een goede controle van rubbervering
Een goede controle van de rubbervering is vaak moeilijk, daarom een aantal criteria om tot afkeur van het rubber veersysteem te komen.
- Meten van de veerwerking (caravan moet max. beladen of overbeladen zijn).
- Vrije ruimte in de wielkast tussen band en bovenzijde wielkast.
- Achteroverhangen van een gekoppelde aanhangwagen.
- Uitpuilende asrubbers.
- Binnenpijp draagarm in contact met buitenpijp.
- Stand van de draagarm. Denk aan stand buitenpijp t.o.v. aspad.!!
- Bovenbouw gescheurd.

Bron : Caravan en de wet

Meer

Asrevisie caravan  There are no products in this category